Създаване на Съветът за физическо възпитание и спорта

05.05.2018, Събота

Съветът за физическо възпитание и спорта подпомага президентската институция при обсъждане и разработване на позиции по въпроси, свързани с проблемите на Националната система за Физическо възпитание и спорт на Република България.

Основната цел на съвета е да дебатира по теми с висока държавна и обществена значимост, като за това се привличат широк кръг експерти, изявени спортни деятели, представители на държавни институции, научната общност, бизнеса и организации, които имат отношение към развитието на спортната система у нас, здравния статус на населението, физическата активност на младите хора и др.

Дейността и заседанията на съвета се организират и ръководят от съветника по младежта и спорта, а в зависимост от темата на заседанието и съгласно Общите правила за устройство и дейността на съветите към Президента на Република България се сформират работни групи по различните тематики.

Членове на Съвета по физическо възпитание и спорт към президента на Република България са:
проф. Пенчо Гешев; Йорданка Иванова; проф. Даниела Дашева; проф. Симеон Йорданов; проф. Бисер Цолов; Христо Меранзов; проф. Светослав Иванов; Енчо Керязов; Денислав Коджабашев; доц. Ефрем Ефремов; Костадин Терзиев; Андрей Шалев; Теодор Салпаров; сенсей Димитър Димитров

На I-вото заседание на съвета бяха обсъдени следните теми:

• Анализ на състоянието на системата на спорта на Република България - спорт за всички в свободното време с акцент за младите хора, спорта в образователната система и спорта за високи постижения.
• Физическата активност на младите хора и здравния статус на населението.
• Законова рамка, мерки и политики за развитие.

На първото си заседание, Обществения съвет по физическо възпитание и спорт към Президента на Република България, обсъди актуалните проблеми на системата на спорта, както и необходимите мерки за повишаване физическата активност сред младите хора.

На първо място, се постави въпросът за изработване на нова национална стратегия за развитието на спортната система на Република България. Обоснова се необходимостта от ясна визия, съобразена с актуалните промени във времето на информационните технологии и дигиталното „общуване“, начините за финансиране на масовия и елитния спорт поставени в различна икономическа среда, квалификацията на спортните специалисти и човешкият ресурс в спорта, организационните аспекти на цялата, действаща до и в момента система на спорта у нас.

На второ място, членовете на Съвета се обединиха около позицията, че е необходимо провеждане на мащабно национално изследване на физическата дееспособност на учениците в системата на образованието. Целта на проучването е да се установи както нивото на физическата активност сред младите хора, така и да определят техните потребности и желания за практикуване на двигателна активност и спорт, които да ги мотивират, ангажират и привлекат вниманието им.

Поставени на дневен ред бяха и теми като:

• спортът - инструмент за намаляване на агресията в училище;
• затлъстяването и увеличените разходи за здраве поради намалената двигателна активност на населението;
• спортната инфраструктура – състояние, потребности, регистър, достъп, стопанисване и мениджмънт;
• лицензирането и квалификацията на спортно-педагогическите кадри;
• ролята на общините в развитието на спорта на местно ниво;
• личният пример на нашите олимпийски, световни и европейски медалисти;
• програма за приобщаване на младите хора от малцинствата чрез спорт;
• нивото на спортна подготовка в силовите ведомства;
• научното осигуряване на системата на спорта;
• финансиране и спонсорство в спорта;
• нормативна база, действащ закон и нов законопроект

Второто заседание на съвета е предвидено за месец октомври, което ще протече под формата на кръгла маса-дискусия по актуални проблеми на спорта. Основната тематика ще бъде: „Спортът в образователната система“. На заседанието ще бъдат поканени широк кръг експерти в областта на спорта, образованието и здравеопазването.

Общественият съвет по физическо възпитание и спорт планира поредица от кръгли маси по следните теми:
• Спорт за всички в свободното време.
• Проблеми на спорта за високи постижения.
• Физическа и специална подготовка в силовите структури.

УЧАСТВАЙ И ТИ!

Всеки може да се присъедини към инициативата като се регистрира и изпрати видео или друга информация за това как и къде спортува, тренира и се забавлява с приятели на открито, в залата, на стадиона или на пистата!

СТАНИ ПОСЛАНИК!

Инициативата „Спортувай с Президента“ има също така за цел да събира, обединява и насърчава младите хора да спортуват, да прекарват повече време заедно, да бъдат единни, да се научат на уважение и ценности.

ПОДКРЕПЕТЕ ИНИЦИАТИВИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРИЕМАМ